logo

Om oss

 • RIK ARKITEKTUR AS

  Hjemmesiden vår er nå under omlegging, dette vil medføre noe nedetid. Håper på tolmodighet. Hvis det er noe så er det bare å ta kontakt.
 • KOMPETANSE

  Våre medarbeidere innehar bred erfaring og kompetanse innenfor alle faser av komplekse planleggings- og byggeoppgaver, med oppdragsgivere fra det offentlig i tillegg til private aktører.
  Vår samlede kompetanse dekker alle arkitekturfaglige problemstillinger innen prosjektering av nybygg, rehabilitering
  og ombygging av eksisterende bygningsmasse med eller uten vernestatus, samt reguleringsplanlegging, interiør og design.
  Vi tar på oss oppdrag som omfatter boliger, kontorer, skoler, barnehager, fritidsboliger, kulturinstitusjoner, mulighetsstudier, tilstandsrapporter med kostnadsoverslag etc.
 • SPISSKOMPETANSE

  Vårt kontor har over tid opparbeidet en spisskompetanse innenfor kulturminnevern, verneverdige og fredete bygninger.
  Dette omfatter kulturminnerådgivning, bygningsdokumentasjon med registrering, oppmåling og utarbeidelse av tilstandsrapport med kostnadsoverslag, enkle bygningsarkeologiske undersøkelser, utarbeidelse av vernestrategier og mulighetsstudier, generell rehabilitering, antikvarisk restaurering og dokumenterbar tilbakeføring.
 • SAMARBEID – OPPDRAGSGIVERE

  Vår erfaring med arbeid for offentlige og private byggherrer gjennom mange år, som arkitekt alene eller i en prosjekteringsgruppe,
  har gitt oss en faglig og erfaringsmessig tyngde som sikrer godt tverrfaglig samarbeid, med forståelse for tekniske begrensninger og muligheter i et prosjekt, samt prosjektstyring i sin helhet.
  Vi har i den senere tid hatt rammeavtaler som arkitekt og som prosjekteringsgruppe med blant andre Statsbygg, Oslo Rådhus, Undersvisningsbygg og Omsorgsbygg. Videre har vi hatt oppdrag for private aktører som Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i tillegg til enkeltstående private byggeherrer. Vi har samarbeidet med rådgivere og utførende håndverkere i en rekke prosjekter, og har etter hvert utviklet et bredt nettverk av samarbeidspartnere som bidrar til å øke vår kompetanse.
 • ANTIKVARISKE MYNDIGHETER

  RiK Arkitektur AS har over lengre tid utviklet et godt samarbeid med antikvariske myndigheter og andre etater.
  Vår erfaring er at en god dialog fra starten av vil gjøre prosessen enklere for alle parter, også i de tilfeller der vernestatus ikke er avklart.